Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Ann-Charlotte Gavelin Rydmans blogg

Bra förslag om professionsprogram för skolledare och lärare

Ann-Charlotte Gavelin Rydman skriver om Skolkommissionens förslag och fördelarna med ett professionsprogram för lärare och skolledare.

I slutet av april lämnade Skolkommissionen sitt sedan länge väntade förslag. Det var innehållsrikt och enligt min uppfattning i många delar vältänkt. Det märktes att professionen denna gång fått större utrymme när förslaget bereddes.

Vi tar emot dem vi får och sedan gör vi det bästa av situationen

Till min förvåning kom debatten om förslaget sedan att handla om huruvida det skulle finnas lottning till skolor eller inte. En sådan debatt känns konstig för mig. Som skolledare är det mig främmande att fråga hur elever tar sig till mig i skolan, om de lottas in eller kommer sig på annat sätt. Vi tar emot dem vi får och sedan gör vi det bästa av situationen. Det är så vi efter bästa förmåga gör skolan så likvärdig vi kan.

Jag vill hellre prata om ett förslag som vi från Lärarförbundet varit med och berett och följt med stort intresse – ett professionsprogram för skolledare och lärare. Förslaget innebär att vi kommer att kunna rekommendera särskilt lämpade lärare och förskollärare att söka en rekryteringsutbildning som ska bli inkörsporten till skolledaryrket. Det är ett mycket bra förslag ur min synvinkel. Jag uppfattar i dag att nya skolledare får allt svårare att komma in i yrket på ett bra sätt. De möts av många och stenhårda krav redan från första dagen och tyvärr kastar några in handduken efter ett tag. Detta är också väl känt bland lärare att vårt yrke är tufft vilket får till följd att allt färre lärare intresserar sig för en skolledarkarriär. En rekryteringsutbildning kommer att göra att nya skolledares inträde i yrket blir lättare och på så sätt kan vi sörja för att duktiga lärare så småningom blir bra skolledare. Bra skolledare är en förutsättning för bra skolor.

En rekryteringsutbildning kommer att göra att nya skolledares inträde i yrket blir lättare

En annan del i förslaget innehåller ett slags karriär- och/eller utbildningsstege för skolledare. Att vi ska få vidareutbilda oss och kunna göra karriär inom yrket. Jag har själv jobbat i snart tjugo år och gått så många kurser jag bara hunnit, oftast på eget bevåg. Jag har således lång erfarenhet som rektor och jämförelsevis omfångsrik skolledarutbildning. Det har dock liten praktisk betydelse vare sig ifråga om vedertagna meriter eller ifråga om att kunna söka skolledarjobb där särskilt hög kompetens krävs. I praktiken finns det naturligtvis tjänster som kräver erfarna och välutbildade skolledare, men i dag ställer sällan huvudmännen dessa krav formellt – det finns ingen sådan praxis eller tradition. Nu blir det förhoppningsvis möjligt att söka efter vidareutbildade rektorer och förskolechefer. Behövs en skolledare som också kan användas som mentor för nya chefer, kommer det kanske att finnas färdigutbildade sådana att annonsera efter. Det kommer att leda till att fler vidareutbildar sig och meriterar sig och på sikt blir det i ännu större utsträckning rätt man/kvinna på rätt plats. Jag är också övertygad om att det kommer att leda till att fler skolledare stannar kvar i yrket och på sina arbetsplatser längre. Detta behövs verkligen i tider då skolledare byter arbetsplats allt oftare och skolledarsnurren snurrar på.


Jag tycker alltså att det är beklagligt att frågan om lottning fått så stort utrymme i debatten. Jag vill framhålla att Skolkommissionen förslag i många delar är bra och vältänkt. Vi behöver det professionsprogram som föreslås. På så sätt kan vi skaffa oss en god och trygg försörjning av nya väl lämpade och ”gamla” väl meriterade skolledare. På så sätt kommer också skolledarna att stanna längre på sina poster och skolledarsnurren stannar av.”

Ann-Charlotte Gavelin Rydman,
rektor och ordförande i Lärarförbundet Skolledare

Denna text är också publicerad i tidningen Chef & ledarskap

Frågor & Svar