Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Ann-Charlotte Gavelin Rydmans blogg

​Anställ fler skolledare på myndigheter!

”Jag är ensam skolledare i tjänst. En kollega är sjukskriven, en är i karantän och jag har ansvar för 13 enheter. Smittspårning, tillbudsanmälningar, sjuk personal och ändå ska allt annat pågå som vanligt. Har det missats att vi är mitt i en pandemi?”

Så lät ett vittnesmål från en mycket stressad skolledare häromdagen. Hon är inte ensam om denna typ av upplevelse. Min uppfattning är att skolledarbetet nu präglas av att få vardagen att fungera. Att lösa det mest akuta problemet och sedan ta nästa. Och så här långt har det lyckats. Det är ett litet mirakel att skolor och förskolor ändå arbetar bra, trots att så mycket har blivit annorlunda.

Långt ifrån denna verklighet tycks myndigheter och politiker ibland befinna sig. Utbildningsministern ger råden att vädra och ventilera mera och tänka utanför boxen. På något sätt verkar hon inte ha tagit in att pandemin har medfört att huvudmän och skolledare nu ständigt måste tänka i helt nya banor. Det saknas personal, kollegor och vikarier. Det ska smittspåras, smittskyddas, distansundervisas, schemaomläggas, stängas, öppnas, informeras och lugnas dagarna i ända.

Det klarar man inte av om man inte tänker utanför boxen, något Sveriges skolledare har gjort på ett ypperligt sätt. Synd bara att det inte tycks räcka för vår utbildningsminister. Hon efterlyser ändå något annat slags tankeverksamhet, oklart vad. Jag undrar om hon själv vet.

Den statliga myndigheten Skolverket verkar också på behörigt avstånd från skolans problemstyrda pandemivardag. De har nyligen givit ut ett material där de tycks mena att skolledare ska lägga dagligt arbete åt sidan och istället följa upp pandemins påverkan på skolverksamheten. Nu tycker Skolverket att det är rätt tidpunkt för skolledare att följa upp att vi i skolan ”hanterar pandemins utmaningar inom ramen för vårt ordinarie systematiska kvalitets- och arbetsmiljöarbete”. Detta ska bland annat åstadkommas genom tätare uppföljningar.

Många uppföljningsråd blir också nedlåtande och ”pekpinniga” i sin självklarhet. Exempelvis Vi informerar personal, elever och vårdnadshavare löpande om hur verksamheten påverkas av pandemin”. Eller ”Vi erbjuder skolmat och har rutiner för att minska smittspridning i samband med skolmåltider”.

Politiker och myndigheter är inte illvilliga, de vill skolan allt väl. Men i brist på verklighetskontakt ger de styrinstruktioner för en mer idyllisk och okomplicerad verksamhet än den som faktiskt pågår. Då ökar avståndet mellan de som styr och de som blir styrda. På sociala medier och i andra sammanhang raljerar skolledare och lärare över myndigheters och politikers påbud. Man uppfattar, med viss rätt, att de styrande inte förstår sig på verksamheten.

När tilliten minskar till dem som styr får de svårare att styra. Det vet vi genom forskning. Och häri ligger problemet. Om politiker och myndigheter uppfattas som verklighetsfrämmande, eller kanske till och med lite töntiga, får de svårare att nå fram med sina budskap. Vi blir mindre benägna att följa deras påbud. I Sverige har människor annars stor tilltro till dem som styr. Det gör landet mer lättstyrt och det är huvudsakligen bra för oss.

Jag har en viss förståelse för att politikers formuleringar inte kan träffa rätt hos alla människor i den svåra situation vi nu befinner oss i. Om utbildningsministern någon gång träffar vid sidan om, må det kanske vara henne förlåtet. Men när det gäller skolmyndigheter är min bestämda åsikt att de borde anställa betydligt fler skolledare än idag. De som jobbar på myndigheter ska arbeta med styrningen av ett helt skolväsende. Då borde det vid anställningen vara en avgörande merit att de själva har styrt en eller fler skolor.

Det är belagt att inspektörer som kommer ifrån den profession de ska granska får högre legitimitet hos de granskade. Med fler anställda rektorer och skolchefer skulle skolmyndigheternas också råd bli mer användbara och verklighetsnära. De skulle innehålla mindre självklarheter och pekpinnar. Det skulle vara bra för skolans styrning.

Frågor & Svar