Lärarförbundet
Bli medlem

Händer i Lärarförbundet vecka 20

Händer i Lärarförbundet vecka 20

 • Möte med arbetsgivaren om förskolans kvalité
 • Övergripande skyddskommitté
 • MBL 11§ Pär Lagerkvistskolan
 • MBL 19§ Arbete och Välfärd
 • MBL 19§ Pensionsavtal, AB och LAS
 • FFM
 • Uppföljning risk- och konsekvensanalys
 • Ny lärare - inför första jobbet på LNU
 • Kongress 21 maj.
 • Arbetsplatsbesök
  -Lindö förskola

Förskolans dag den 19 maj.

 • Skapad 2022-05-16
 • Uppdaterad 2022-05-16
Frågor & Svar