Lärarförbundet
Bli medlem

Händer i Lärarförbundet vecka 16

Händer i Lärarförbundet vecka 16

 • TCP
 • Riskbedömning
 • MBL § 19 Grundskolan
 • MBL § 11
 • Möte på Arbete och Välfärd
 • Uppföljning riskbedömning gymnasieskolan
 • Möte om förste lärare i förskolan
 • Arbetsplatsbesök
  - Kalvsvik skola
  - Åryd skola
  - Saga förskola
 • Digital inspirationsföreläsning med Pia Sundhage.
 • Ämneslärarträff den 20/4 klockan 16 - Har jag rätt förutsättningar vid betygsättning
  - Anmälan på www.lararforbundet.confetti.events/nya-kursplaner
 • Skapad 2022-04-19
Frågor & Svar