Lärarförbundet
Bli medlem

Händer i Lärarförbundet vecka 13

Händer i Lärarförbundet vecka 13

 • Kongress
 • MBL § 11 - Vikaholms förskolor, Grimmans förskola
 • MBL § 11 - Sandsbro förskola, Skogslekens förskola
 • MBL § 11 - Braås förskolor
 • MBL § 11 - Lammhults förskolor
 • MBL § 11 - Gemla förskola
 • MBL § 11 - skolorna i Ingelstad, Uråsa och Nöbbele
 • MBL § 11 - förskolorna i Uråsa och Nöbbele
 • MBL § 19 - Arbete och Välfärd
 • MBL § 11 - Grundsärskolorna på Ljungfälle och TC
 • Årlig uppföljning
 • TCP
 • Arbetsplatsbesök
  -Teknikum
  -Kungsmad

Digital inspirations föreläsning:
- Pernilla Lundgren den 30/3. Anmäl på lararforbundet.se/pernilla
- Micael Bydén den 31/3. Anmäl på lararforbundet.se/micael • Skapad 2022-03-28
Frågor & Svar