Lärarförbundet
Bli medlem

Händer i Lärarförbundet vecka 11

Händer i Lärarförbundet vecka 11
 • Introduktionsutbildning för arbetsplatsombud
 • Möte på UTBF om Ukraina
 • Tvärfackligt möte
 • MBL § 11 - Åby förskola
 • MBL § 19 Utbildningsförvaltningen
 • MBL § 19 Arbete och Välfärd
 • MBL Kungsmadskolan
 • MBL Katedral och Teknikum
 • Arbetsplatsombud
  - Grimmans förskola
  - Furuby förskola
  - 44:ans förskola
  - Ängslyckans förskola
  - Sjöborgsvägens förskola
  - Öjaby skola

Digital inspirationsföreläsningen om Rasten - gemenskap, hälsa och lärande med Hadar Nordin.


 • Skapad 2022-03-15
 • Uppdaterad 2022-03-15
Frågor & Svar