Lärarförbundet
Bli medlem

Intervju med Ann-Christine Andersson fritidspedagog på Breviksskolan

Andreas och Ann-Christine

Andreas och Ann-Christine

Andreas träffade Ann-Christine den 29:e april för att prata om hennes viktiga yrke, nämligen fritidspedagog.

- Hur länge har du jobbat som fritidspedagog?

- Jag blev färdig fritidspedagog 1998. Tog en extra kurs i pedagogik 1999. Jobbat som fritidspedagog sedan Augusti 1999, sedan dess har jag jobbat som fritidspedagog på olika skolor.


- Varför valde du att plugga till fritidspedagog?

- Jag började faktiskt att läsa till förskollärare men insåg under praktiken att det där med små barn inte riktigt var min grej. Jag ville jobba med äldre barn som jag kunde ge andra utmaningar. Då ändrade jag inriktning. Jag skrev min examensuppsats inom fritidspedagogik och gjorde praktik på skola. Barn- och ungdomspedagogisk utbildning hette utbildningen. Jag läste sedan ytterligare ett halvår pedagogik.

- Berätta lite hur en dag som fritidspedagog kan se ut.

- Den ser aldrig likadan ut. Oftast är jag där från kvart i sju. Då tar jag emot barnen, serverar frukost, svarar i telefon och möter föräldrar. Sedan är det morgonrast till 8.10 då skolan börjar.
Efter morgonrasten har jag planering eller sitter enskilt med några elever som behöver extra stöd. Jag kan ha utepass eller så är jag med på idrotten tillsammans med idrottsläraren och då delar vi upp gruppen i två grupper.

- När du har grupper eller utepass, ansvarar du då för undervisningen?

- Ja det är jag som planerar upp och genomför undervisningen. Sen blir det ju mycket riktat arbete med barn som behöver extra stöd. Det är väldigt varierat fram till skolan slutar.

Och det gör du fram till lunch!?

- Som längst till klockan 13, sedan har jag ställtid till 13.20 då fritids börjar. Då kommer alla barn samtidigt in på fritids, så vi har en gemensam samling direkt där vi presenterar de aktiviteter som finns för dagen. Barnen får då göra ett aktivt val utifrån vad som bjuds. Det kan vara allt ifrån pysselstuga till bandyturnering. Det kan vara att gå till gympasalen eller ha ett nagelspa. Olika aktiviteter varje dag. Aktiviteterna håller på till halv tre, då går vi och äter mellanmål.

- Äter alla i matsalen?

- Nja, två tredjedelar äter i matsalen, en tredjedel äter på fritids tisdag, onsdag och torsdag för att lätta på trycket i matsalen. Och för att några ska få en lugnare stund vid mellanmålet. Då får man en helt annan kontakt med barnen. Barnen tycker det är mysigt och vi vuxna med.

-  Vad är det bästa med ditt yrke?

- Att det är så varierat, det är ett fritt jobb. Kontakten med barnen. Jag bestämmer väldigt mycket själv hur min dag ska se ut utifrån de förutsättningar som finns. Att man känner att man är behövd. Det finns ett oerhört stort behov i skolorna idag efter en vuxen.

- Har du sett någon skillnad på det under åren, du har ju en gedigen erfarenhet inom yrket?

- Det man känner, om man jämför när man började, så är det större barngrupper, personaltätheten har minskat, det kan vara svårt att hinna med alla barnen. Så kände jag inte när jag började som fritidspedagog. Då hade man färre barn i grupperna, det var lättare att skapa relation till barnen. Idag tar det längre tid. Det största man känner är att resurserna minskar men kraven uppifrån ökar. I och med alla larmrapporter skolverket skickar ut om den bristande undervisningen på fritidshemmen idag. I samband med att man drar ner personal och ökar barngrupperna.


- Nu har ju fritidshemmen fått tagit plats i läroplanen på ett nytt sätt, hur tänker du kring det?

- Det tycker jag är jättebra, det ställer högre krav på oss i verksamheten. Det ger oss också högre status. Tyvärr är det svårt att hitta utbildad personal när man går ut med lediga tjänster. Vilket också gör att kvaliteten kanske minskar, det behövs utbildad personal för att följa de dokument som vi ska.

- Vad ser du som den viktigaste uppgiften för en fritidspedagog eller lärare i fritidshem?

- Att man ser hela barnet. Man ser den sociala biten. Skolan idag är duktig på att se alla måluppfyllelser och kunskapskrav. Men man måste se till hela människan och där har vi en viktig roll. Föräldrar idag har mindre tid med sina barn. Där har skolan ännu större krav på sig nu att barnen får den sociala träningen. Det är den sociala biten som är vår viktigaste uppgift anser jag.


- Vad skulle du vilja förändra i ditt jobb idag?

- Jag skulle vilja att vi hade egna lokaler där vi inte behöver städa undan efter oss varje dag för att bereda plats för skolan. Att man skulle kunna ha pågående projekt. Det kan ibland vara svårt att få plats med två verksamheter under samma tak. Jag skulle önska att vi hade högre personaltäthet. Att de barn som har behov av extra stöd på förmiddagarna i skolan även skulle få det på eftermiddagarna på fritids. Så att man skulle kunna känna att vi kan tillgodose alla barns behov, det kan vi inte idag.

  • Skapad 2015-05-11
Frågor & Svar