Lärarförbundet
Bli medlem

Bästa skolkommun 2019

Resultatet för 2019 är här! Lärarförbundets rankning sätter fokus på kommunernas viktiga roll som huvudmän för skolan. Värmdö hamnar på en rätt ut sagt usel placering i år. 219 av 290, vilket är lågt men nära snittet i länet.

Text

Rankningen Bästa skolkommun jämför alla kommuner utifrån tio kriterier. Det här är Värmdös relativa styrkor och svagheter som skolkommun.

Styrkor Svagheter

•Lärarlöner (22/290) •Resurser till undervisningen (283/290)

•Andel godkända elever (68/290) •Lärartäthet (253/290)

•Meritvärde i årkurs 9 (71/290) •Friska lärare (223/290)

•Andel barn i förskolan (97/290) •Utbildade lärare (223/290)

I Värmdö kommun pågår det en översyn av resursfördelningsmodeller/pengsystem. Den skulle ha skulle ha blivit klar 2019 men dröjer till 2020. Vi vet inte vad den kommer fram till men vi har svårt att se att den kan skilja sig från rankingen i Bästa skolkommun. Värmdö kommer på plats 283/290 när det gäller resurser till undervisning. Då har man räknat så här:

Baserat på statistik från SCB hämtad via Kolada.

För samtliga skolformer (förskola, grundskola, fritidshem och gymnasieskola) hämtas kostnaden för skolformen delat med antalet invånare. Denna kostnad jämförs sedan med referenskostnaden i den kommunala kostnadsutjämningen. En kommun som lägger mycket i förhållande till referenskostnaden får ett högt indexvärde och den som lägger lite får ett lågt indexvärde.

  • Skapad 2019-10-22
Frågor & Svar