Lärarförbundet
Bli medlem

Beskrivning Universitet och högskola

Vi finns här för dig. Här hittar du information om hur vi har organiserat vår avdelning och hur du kan komma i kontakt med oss.


Välkommen till Lärarförbundet universitet och högskola!

Följ oss på Facebook

Styrelsen består av

Kristina Holmberg, ordförande

Anneli Hippinen Ahlgren, vice ordförande

Kia Kimhag, studieorganisatör

Lars-Erik Olsson, studieorganisatör

Ia Kling Sackerud, sekreterare

Anniqa Lagergren, vice sekreterare

Monika Kristiansson, kassör

Håkan Blennqvist, ledamot

Kontakta oss

Telefon:
E-post: lararforbundet@universitet.lararforbundet.se

Besöksadress

Postadress

Lärarförbundet Universitet och högskola

Avdelningsstyrelsen