Lärarförbundet Universitet och högskola, 2020-12-18

Medlemsbrev från samrådsavdelningen Universitet och Högskola december 2020

Vi vill med detta brev önska er en God Jul och ett Gott nytt år! Ett år som inte varit som vanligt och där vi tydligt sett att er insats haft stor betydelse för att ställa om undervisning till digital. Ni har nu arbetat ännu en termin med anpassning till Covid-19.

Taggar
Lärarförbundet Universitet och högskola, 2020-12-11

Hur mår lärare på universietet & högskola under COVID-19

Lärarförbundet Universitet och Högskola (LUH) gjorde en arbetsmiljöenkät under senvåren 2020. Nu kommer en uppföljande arbetsmiljöenkät som syftar till att både belysa arbetsmiljön senhösten 2020 men också för att se hur den utvecklas över tid. Dina svar är viktiga och vi önskar att du tar dig tid

Taggar
Lärarförbundet Universitet och högskola, 2020-06-08

En redan ansträngd lärarkår pressas än hårdare under Corona

Från mitten av mars i år har lärare vid universitet och högskolor tvingats ställa om all undervisning från campus till distansundervisning med anledning av Covid-19 pandemin. En mycket snabb omställning genomfördes vid landets lärosäten för att hantera de riktlinjer som kom från olika myndigheter.

Taggar
Lärarförbundet Universitet och högskola, 2020-05-08

Enkätundersökning arbetsmiljö

Lärarförbundet universitet och högskola (LUH) genomför under våren 2020 en nationell undersökning rörande arbetsmiljön för medlemmar vid universitet och högskola med särskild anledning av Corona (Covid-19).

Taggar
Lärarförbundet Universitet och högskola, 2019-11-01

Ta RALS-arbetet till nya höjder!

Partsrådet bjuder in till seminarium om RALS. Avsikten är att facken Lärarförbundet och ST tillsammans med arbetsgivaren deltar.

Lärarförbundet Universitet och högskola, 2019-10-23

Lön - Vi halkar efter!

Löneläget är akut för de adjunkter och lektorer som utbildar lärare och sjuksköterskor.

Visa äldre nyheter