Lärarförbundet
Bli medlem
17:30-21:00 ikväll har vi tekniskt underhåll som påverkar inträde, utträde, mina uppgifter, och ombudssida.

Våra visioner

Lärarförbundet universitet och högskola har arbetat fram fyra visioner som visar vad avdelningen har för avsikt att prioritera under de närmaste åren.

Vision 1 - Högre löner!

Vi arbetar aktivt för en konkurrenskraftig löneutveckling för medlemmar inom universitet och högskola. Vår vision är att lönenivån ska motsvara den kompetensnivå och de utbildningskrav som krävs för undervisning inom universitet och högskola.

Vision 2 - God arbetsmiljö

Vi vet vad som krävs för att uppnå god arbetsmiljö för lärare inom högre utbildning. Arbetstidsavtalen måste följas, antalet trygga anställningar öka och mer resurser behövs till både utbildning och forskning.

Vision 3 - Pedagogisk meritering

Vi arbetar för att det vid pedagogisk meritering ska det vara den pedagogiska skickligheten som bedöms oavsett om det är en adjunkt eller en lektor som ansöker.

Vision 4 - Forskning och kompetensutveckling

Vi arbetar för att lektorer och adjunkter inom anställningen ska ges förutsättningar att ta aktiv del av det som händer inom det egna forskningsområdet. Lektorer måste också få utrymme att bedriva egen forskning förutom tid till projekt- och medelsansökningar.


Följ oss på Facebook!

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här

Frågor & Svar