Lärarförbundet
Bli medlem
17:30-21:00 ikväll har vi tekniskt underhåll som påverkar inträde, utträde, mina uppgifter, och ombudssida.

Så påverkas lärare vid universitet & högskola av pandemin.

En ansträngd arbetssituation till följd av pandemin.

En ansträngd arbetssituation till följd av pandemin.

Lärare på högskolor och universitet går nu in i sin tredje termin med distansundervisning och hemarbete. Lärarförbundet universitet & högskola (LUH) genomförde under våren 2020 samt hösten 2020 arbetsmiljöundersökningar för att få en bild av hur pandemin påverkat dessa lärare. Här är resultatet.

Året som gått har påverkat oss alla där omställning till digitalt för många varit en stor utmaning och lett fram till en ökad arbetsbelastning. De undersökningar som genomfördes under 2020 gällande arbetsmiljön/arbetsbelastningen med anledning av Covid-19 har resulterat i en artikel som nu presenteras i tidningen "Läraren".

Länk: "Jobbar 70-timmarsveckor utan att få någon övertid"

Tack alla som var med och besvarade våra enkäter. Arbetsmiljön och arbetsbelastningen är en utmaning inom den högre utbildningen och tydligt är att pandemin ytterligare belastat en redan tidigare ansträngd lärarkår.

Vill du komma i kontakt med styrelsen för Universitet & högskola kan du maila oss på:

lararforbundet@universitet.lararforbundet.se

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här

Frågor & Svar