Lärarförbundet
Bli medlem
Onsdag 12 maj stänger vi våra telefoner kl 12:00 välkommen att höra av dig igen måndagen 17 maj kl 09:00

Medlemsbrev från samrådsavdelningen Universitet och Högskola december 2020

Vi vill med detta brev önska er en God Jul och ett Gott nytt år! Ett år som inte varit som vanligt och där vi tydligt sett att er insats haft stor betydelse för att ställa om undervisning till digital. Ni har nu arbetat ännu en termin med anpassning till Covid-19.

Vår enkät i våras som många besvarade är lika aktuell i relation till den arbetssituation, arbetsbelastning och merarbete detta har och kommer innebära för våra medlemmar. Samrådsavdelningens styrelse har arbetat vidare med resultatet och har sänt ut en ny enkät för att verkligen kunna lyfta hur situationen ser ut för er alla under detta år.

Avdelningen arbetar aktivt för högre löner, god arbetsmiljö, ökad kvalitet och fler möjligheter vad gäller pedagogisk meritering, samt renodlad tid för forskning och kompetensutveckling. För att uppnå detta har vi under året och fortsätter arbeta vidare med:

- Utfört enkätundersökning bland medlemmar angående arbetsmiljö och kompetensutveckling samt sänt ut en till gällande HT20

- Använda enkäten som opinionsbildning, där vi fördjupat samarbetet med förbundet

- Uppmuntra era ombud att lokalt arbeta för medlemmars kompetensutvecklingstid

- Tätare ombudskontakt och utbildning inom lönearbetet HT20

- Konkurrenskraftiga löner för anställda inom universitet och högskola då våra medlemmar har ”halkat” efter i relation till lärare på fältet inom vård, förskola och skola

- Informerat avtalsdelegationen om vårt löneläge i konkurrens med Kommun, landsting och privata aktörer, arbetar med statistiskt underlag

- Arbetar med en riktad kampanj mot höjda löner för våra medlemmar inom universitet och högskola

- Medlemsrekrytering

Aktuellt att läsa:

Nyhet angående upphovsrätt: https://www.lararforbundet.se/artikelsidor/upphovsratt-for-larare-paa-universitet-och-hogskola

Länk till enkätresultat/corona https://www.lararforbundet.se/avdelningar/universi...

Länk till vår facebook https://www.facebook.com/L%C3%A4rarf%C3%B6rbundet-...

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här

Frågor & Svar