Lärarförbundet
Bli medlem
17:30-21:00 ikväll har vi tekniskt underhåll som påverkar inträde, utträde, mina uppgifter, och ombudssida.

Lön - Vi halkar efter!

Löneläget är akut för de adjunkter och lektorer som utbildar lärare och sjuksköterskor.

Lärarutbildning och sjuksköterskeutbildning ska kunna attrahera de allra bästa yrkesaktiva. En självklarhet tycker vi i Lärarförbundet universitet och högskola. Tyvärr ser inte verkligheten ut så. Den lön som erbjuds av universitet och högskolor kan oftast inte mäta sig med vad lärare och sjuksköterskor tjänar på fältet. Det här är förödande för yrkenas återväxt och kvalitet!


Lyssna på Kia som pratar om LÖNELÄGET.


Förstelärares medellön juni 2019 - 42 632 kr

Grundskolan - 42 354 kr

Gymnasiet - 43 534 kr

Källa: skolvarlden.se


Enligt statistik från Sulf är medianlönen inom högre utbildning sep 2018

Adjunkt - 38 700 kr

Lektor - 46 500 kr

Källa: sulf.se


Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här

Frågor & Svar