Lärarförbundet
Bli medlem
17:30-21:00 ikväll har vi tekniskt underhåll som påverkar inträde, utträde, mina uppgifter, och ombudssida.

Enkätundersökning arbetsmiljö

Lärarförbundet universitet och högskola (LUH) genomför under våren 2020 en nationell undersökning rörande arbetsmiljön för medlemmar vid universitet och högskola med särskild anledning av Corona (Covid-19).

Vi uppskattar att du hjälper oss genom att svara på denna enkät för att få en inblick i din arbetssituation. De svar vi får in kommer sammanställas till ett verktyg för att lyfta fram arbetsförhållande för universitets- och högskoleanställda. Undersökningen tar bara några minuter men Dina svar är viktiga för oss.

Länk till enkät: https://sunet.artologik.net/gu/Survey/8542

Tack för din medverkan!

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här

Frågor & Svar