Lärarförbundet
Bli medlem

​Manifestation utanför Stadshuset

Det är allvar nu! Den budget som den politiska ledningen för Stockholms stad presenterat kommer att slå hårt mot våra medlemsgrupper! Därför kallar vi till en manifestation utanför Stadshuset i Stockholm den 20 november 2019.

En kommunbudget är kompromisser och prioriteringar. Den historiskt låga schablonhöjning på förskolans, skolans och utbildningens område som föreslås kan inte ses på annat vis än att Stockholms politiska ledning har helt andra planer för skolväsendet än det som den akut behöver.

Den politiska ledningen i kommunen är den förutsättningsgivare som möjliggör verksamhetsplan och ambitioner. Med historiskt låga schablonökningar och generella effektiviseringskrav minskar möjligheterna. Förutsättningar att åstadkomma den politiska viljeinriktning som budgetförslaget ger uttryck för har därför försvårats avsevärt och på många områden omöjliggjorts.

När vi tar del av Stockholm stads budgetförslag 2020-2022 är det med förväntningar. Inte minst utifrån det som sagts under år av opposition och i valrörelsen med löften om ökade resurser till förskola, skola och utbildning, om minskad administration för lärare, minskade barngruppsstorlekar och lärarlönesatsningar. Enligt den politiska ledningen ska Stockholms förskolor och skolor vara de bästa i Sverige. Årets budgetförslag ger definitivt inte lärare och skolledare förutsättningar för det.

Lärarförbundet Stockholms ordförande Tanja Jokitalo inleder och avslutar manifestationen.

Moderator: Lisa Heino

Samtal 1: Lärarförbundet Stockholms ordförande Tanja Jokitalo och LR Stockholms ordförande Ragnar Sjölander

Samtal 2: Representanter från ett par olika skolformer.

Gymnasieskola: Christopher Wallman, grundskola, fritidshem och förskoleklass: Anna Sundberg, förskola: Fredrik Kahn, skolledare: Carola Wedholm

Samtal 3: Lärarförbundet Student Stockholms ordförande: Erik Löfgren

Läs gärna våra yrkanden och vilka konsekvenser vi ser av budgetförslaget i artikeln här.

Kommer du? Anmäl dig gärna i Facebook-eventet här.
Ni som inte kan delta kommer att kunna följa en live-sändning på vår Facebooksida.


  • Skapad 2019-11-04
  • Uppdaterad 2019-11-05
Frågor & Svar