Lärarförbundet
Vår medlemsservice Lärarförbundet Kontakt håller extraöppet till kl.19.00 för frågor som rör facklig vägledning →
Bli medlem

Lärarförbundet Stockholms syn på förslaget ”Rätt till förskola på heltid för alla barn”

Med anledning av att vi som avdelning har fått flera frågor kring finansborgarrådets budgetförslag 2016-2018 ”Rätt till förskola på heltid för alla barn” vill vi förtydliga Lärarförbundet Stockholms ingång i frågan. Förslaget föreslås omfatta även barn till föräldralediga.

Lärarförbundet är ett yrkesförbund och utgår från professionens förutsättningar att utföra sitt uppdrag i verksamhet. Vår uppgift blir därför att bevaka enheternas eventuella implementering av förslaget eftersom vi redan i dag ser att skolledare och lärare i förskolan har en orimlig arbetsbelastning. Vi vill förtydliga att detta är ett förslag som ska utredas under 2016.

Lärarförbundet Stockholm känner en stor oro inför det faktum att lärare i förskolan aktivt väljer att lämna yrket, vi har en högaktuell befintlig lärarbrist, uteblivna satsningar på lärarprofessionen utifrån det undervisande uppdraget samt en alltmer ökad arbetsmängd.

Vidare ser vi svårigheter med skolborgarrådet Olle Burells vilja att minska barngruppernas storlek och samtidigt öka lärartätheten i Stockholms förskolor samt infria intentionerna i läroplan och gällande skollag. Den ekvationen blir svår, om inte omöjlig, utifrån den budget som nu presenterats. Även på sikt.

Att utöka barnens tid på förskolan i befintlig organisation, med befintliga resurser, där professionen redan idag sliter ut sig, kommer att ha en negativ inverkan på kvaliteten i verksamheten. För både barn och lärare.

Vi vill däremot betona vikten av förskolan som skolform, förskolans betydelse för barns fortsatta utveckling, samt att förskolan fungerar som en trygghetsfaktor för många barn.

Lärarförbundet Stockholm kommer ha kommunikation med huvudmännen hur förslaget kommer att påverka verksamheten men framför allt utifrån hur lärarens arbetssituation kommer att påverkas. I relation till utredningen kommer vi också att efterfråga risk- och konsekvensanalyser och ha en självklar dialog med våra ombud. Ombuden är vår viktigaste länk för att skapa en helhetsbild av det systematiska arbetsmiljöarbetet på varje enhet.

Har du frågor kring detta så kontakta gärna oss;

forskola@stockholm.lararforbundet.se

privata@stockholm.lararforbundet.se

skolledare@stockholm.lararforbundet.se


Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här