Lärarförbundet
Bli medlem

Hur många smörknivar tål Sverige?

Lärarförbundet Stockholm vill här ge sin syn på Ann-Charlotte Marteus ledare i Expressen "Hur många smörknivar tål Sverige?"

Ann-Charlotte Marteus skriver i Expressen den 5/1 2016 att det är dags att dra ner på slöjden i skolan. Bland annat menar hon att man ska ransonera slöjden på högstadiet genom att göra den frivillig. Helst skulle hon se en skola utan slöjd.

http://www.expressen.se/ledare/ann-charlotte-marteus/hur-manga-smorknivar-tal-sverige/

Inte bara lärare utan även Lärarförbundet Stockholm är upprörda över och tar avstånd från detta okunniga angrepp på slöjdämnet. Marteus ställer retoriskt frågan om hur många smörknivar Sverige tål.

Vår svar är att Sverige tål hur många smörknivar som helst; och slöjdpåsar och grytlappar!

Slöjd är ett mycket omtyckt ämne hos eleverna och ett ämne som utvecklar eleverna som kreativa, medvetna och reflekterande samhällsmedborgare. Ämnet utvecklar många olika förmågor och ger eleverna en god allmänbildning både vad gäller praktiskt och teoretiskt kunnande. Skolan är samhällets viktigaste kulturinstitution. Den ger alla barn och ungdomar möjlighet att uttrycka sig kulturellt, praktiskt och sinnligt. Kultur och de estetiska uttrycken i lärandet är en del av skolans kunskapsuppdrag. Lärarförbundet arbetar för att det satsas mer resurser inom detta område.

Lärarförbundet har många professionella, kunniga och engagerade slöjdlärare som medlemmar. Några av dem har visat sitt stora missnöje med artikeln i Expressen, framförallt på Facebooksidan ”Nationellt resurscentrum för slöjdämnet”. Där kan man läsa mer om slöjdlärarnas syn på sitt ämne. Många av lärarna har också svarat med välformulerade artiklar på Expressens Facebooksida.

Andra opinionsbildare säger också sin mening om slöjdämnet.
Martina Montelius säger "Tack kära slöjd "i Expressen kultur.
http://www.expressen.se/kultur/martina-montelius/martina-montelius-tack-kara-slojd/

Åsa Linderborg vill se mer slöjd åt folket, i Aftonbladet.

Marcus Persson ger i sin ledare på helahälsingland.se också ett svar till Marteus.
http://www.helahalsingland.se/opinion/ledare/storstadsliberala-expressen-tycker-inte-slojd-ar-fint-nog

Slöjdämneskommittén är ett välbesökt och uppskattat nätverk för slöjdlärare inom Lärarförbundet Stockholm som erbjuder bl.a. nätverksträffar, teoretisk och praktisk fortbildning för medlemmar inom både kommunal och fristående verksamhet. Vill du veta mer om nätverkets arbete och aktiviteter kontakta gärna Lova Kempe Hansen. lova.kempe.hansen@stockholm.lararforbundet.se


Slöjdämneskommittén, Lärarförbundet Stockholm

  • Skapad 2016-01-12
Frågor & Svar