Lärarförbundet
Bli medlem

Försämrad lärartäthet på Stockholms fritidshem

Lärartätheten på fritidshemmen i Stockholm har försämrats med 33 procent på fem år.

Antalet elever per lärare ökar kraftigt på fritidshemmen i Stockholms kommun. Dessutom har kommunen större elevgrupper än snittet i riket. Det visar ny statistik från Skolverket som Lärarförbundet analyserat.

I Stockholms stad har lärartätheten försämrats på fem års sikt. År 2012 hade fritidshemmen i kommunen 48 elever per heltidsanställd behörig lärare, jämfört med 64 i dag.

En rapport som Lärarförbundet släppte tidigare i vår visar att lärarna i fritidshem har väldigt lite tid för planering, stora barngrupper gör att lärare går på knäna och att bristerna drabbar kvaliteten i verksamheten. Det kommer att krävas politisk vilja och stora resurser- både på lokalt och nationellt plan- för att fritidshemmen ska kunna fortsätta att utvecklas och bli den unika verksamhet som den har möjlighet att vara.

På en del skolor är situationen alarmerande med elevgrupper så stora att det omöjliggör en kvalitativ verksamhet.

Att lärartätheten sjunker är ytterst allvarligt och visar att det krävs stora satsningar för att fler ska vilja utbilda sig till lärare med inriktning mot fritidshem. Johan Törnroth är ordförande för Lärarförbundet Stockholm och kommenterar de senaste siffrorna:

"På en del skolor är situationen alarmerande med elevgrupper så stora att det omöjliggör en kvalitativ verksamhet. Lärarbristen och stora elevgrupper på Stockholms skolors fritidshem gör att elever inte får likvärdig tillgång till fritidspedagogik och utvecklingsmöjlighet. Så kan vi inte ha det!"


Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här