Lärarförbundet
Bli medlem

Arbetstiden för grundskollärare i Solna

Begräsningsperioder

Begräsningsperioder

Grundskollärare och gymnasielärare kommer att ha fungerade begränsningsperioder under nästa läsår.

Förvaltningschef Anne Rönnberg är helt överens med Lärarförbundet och LR om begränsningsperioder. Det står i vårt avtal sedan några år tillbaka - nu ska det bli verklighet i Solna nästa läsår.

På den partsgemensamma utbildningen med alla rektorer och ombuden så gick man igenom hur det kan gå till. Nu i slutet på terminen är man är i full färd med att planera inför nästa läsår, så att det nya sättet att arbeta med grundskollärares arbetstid blir verklighet på varje skola.

I verksamhetsplanen för lärarförbundet i Solna är ett av målen:

"Grundskollärare och gymnasielärare stödjer varandra i att följa begränsningsperioder och att använda arbetstidens ram."


  • Skapad 2015-05-29
Frågor & Svar