Lärarförbundet
Det är många som ringer till oss just nu och väntetiden kan ibland vara lång. Har du frågor om din faktura kan du läsa mer här. →
Bli medlem

Medlemsinformation från Lärarförbundet Partille

Genom att samla hela professionen i vårt förbund stärker vi inflytande och ställning. Tillsammans är det vi som har svaren på vad som behöver hända på arbetsplatsen, i läraryrket och hela Skolsverige! Här nedan kan ni bland annat läsa om vår JO-vinst som skapat många rubiker...

Ny rutin vid sjukfrånvaro

Arbetsgivaren (AG) har tagit fram en ny rutin i samband med sjukskrivning, som presenteras runt om på apt:er. Den innebär bland annat att din rektor ringer upp dig och ställer frågor om orsak till sjukskrivning. Är du hemma pga av säsongssjuka, fysisk skada, tumörsjukdom, psykisk ohälsa och så vidare.

Vi får information om att arbetsgivaren säger att facken skulle ha förhandlat fram denna rutin eller stå bakom. Lärarförbundet står INTE bakom! Vi har tydligt tagit avstånd från denna del liksom att det inte verkar räcka med ett samtal längre heller.

Vi får också frågor om man behöver svara och vara tillgänglig. Det finns inget krav på att vara anträffbar på telefon i samband med sjukdom och det är frivilligt att besvara frågor om sin sjukdom, precis som det inte finns krav på att visa första sidan av läkarens sjukintyg för AG. I samband med rehab ser regelverket annorlunda ut.

Lärarförbundet har givit AG förslag på alternativa lösningar, men inte hörsammats! Vi menar på att denna rutin INTE är förenligt med GDPR och har således inlett en dialog med dataskyddsombudet som ansvarar för Partille. Som enskild anställd kan du också vända dig till kommunens dataskyddsombud (DSO) med synpunkter/ frågor.

Tröjförbud

Med anledning av att Partille kommun förbjöd personal att bära vissa tröjor agerade Lärarförbundet och gjorde bl.a. en JO-anmälan. JO kritiserade Partille kommun som arbetsgivare! Lärarförbundet välkomnar beslutet och att lärarnas grundlagsskyddade yttrandefrihet säkerställdes och tydliggjordes.

JO:s kritik var välkommen. En förutsättning för en levande demokrati är just friheten att föra fram olika budskap. Skyddet för anställdas yttrandefrihet är en grundförutsättning för det öppna samhället och det är bra att den inte kan beskäras av arbetsgivare på lättvindiga grunder.

Det här är viktigt för alla som jobbar inom offentlig sektor. Det visar att yttrandefriheten gäller även oss lärare och att vi kan fortsätta diskutera förutsättningarna för den svenska skolan.

Med anledning av sin JO-förlust inleder nu AG diskussioner om klädkod för anställda i Partille. Lärarförbundet kommer inte delta i de diskussionerna, men självklart bevaka vad som händer och även fortsättningsvis vara förbundet som vågar agera om så behövs.

Genom att samla hela professionen i vårt förbund stärker vi inflytande och ställning. Tillsammans är det vi som har svaren på vad som behöver hända på arbetsplatsen, i läraryrket och hela Skolsverige!

Välkommen även Du som ännu inte är medlem!

För Lärarförbundets styrelse

Alexander Köhn,, Ordförande, avd. Partille

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här