Lärarförbundet
Bli medlem

Fritidshemmens dag

Fritidshemmens dag!

Fritidshemmens dag!

Den 10 maj 2016 är det dags igen. Fritidshemmen gör elevens dag komplett, och vi vill uppmärksamma den viktiga verksamheten. Därför firar vi den andra tisdagen i maj varje år Fritidshemmens dag – var med du också!

Det är viktigt att elever får rätt förutsättningar från början. Vägen till en bättre skola, med allt från förskola till fritidshem, går genom att satsa nu. Det är i fritidshemmen som eleverna får möjlighet att utveckla olika förmågor och intressen genom ett lekfullt lärande. Fritidspedagogiken handlar om samarbete och kreativitet. Genom att ta till vara på den andra hälften av elevernas dag i skolan och satsa på fritidshemmen kan elever också nå bättre resultat i skolan.

Fritidshemmens dag firas på fritidshem över hela Sverige. Det brukar bli många olika aktiviteter för elever, lärare och föräldrar. På många platser brukar det vara öppet hus med fika, grillning eller glass.

Var med och och fira du också!

Anmäl dig till Lärarförbundets Facebook-evenemang, ladda upp bilder och få inspiration av andra

Så har Fritidshemmens dag uppmärksammats tidigare

Facebookevenemang för Fritidshemmens dag 2015 med bilder från hela landet

Aktuellt 2016

Detta har hänt om fritidshemmen under 2016.

Vi kräver riktlinjer för gruppstorlekarna på fritidshemmen

Lärarförbundet har skickat en skrivelse till utbildningsminister Gustav Fridolin, där vi kräver att regeringen ska ge Skolverket i uppdrag att införa riktmärken för barngrupperna på fritidshemmen, likt det gjorts för förskolan.

Skolverkets statistik om fritidshemmen

Skolverket har presenterat ny statistik om fritidshemmen. Elevgrupperna minskar, vilket är ett trendbrott, men de är fortfarande alldeles för stora.

-Det är lång väg kvar och för att snabba på arbetet efterlyser vi bland annat nationella riktlinjer för gruppstorlekarna, säger Johanna Jaara Åstrand.

Material du kan använda

Till Fritidshemmens dag har vi tagit fram flygblad, bilder och affischmallar du kan använda dig av som en del av firandet. Listan nedan fylls på efterhand!

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här