Lärarförbundet
Bli medlem

Nyhetsbrev till medlemmar i Lärarförbundet Örebro

Ett informationsbrev till Lärarförbundets medlemmar.

Arbetsplatsbesök

Under vecka 37-39 har vi haft ”prioveckor” för arbetsplatsbesök. Det är mycket givande att besöka arbetsplatser, vill ni ha besök hör gärna av er till oss så bokar vi in ett besök. Kom ihåg att uppdatera ”mina uppgifter” på Lärarförbundets hemsida. Byter du arbetsplats är det viktigt att du registrerar det, så du blir listad på rätt ställe och kan få rätt information.

Budgettider

Örebro kommuns politiker håller på att ta fram en budget för 2020. Lärarförbundet har vid två tillfällen träffat de ansvariga kommunalråden där de informerat om arbetet. Vi har ännu inte sett handlingen, den kommer nästa vecka och förhandlingen kommer att genomföras på fredag den 4 oktober. Vi vet att det är ett kärvt ekonomiskt läge i Örebro kommun och vi hoppas att politikerna gör allt de kan för att ”skrapa” fram pengar så barn och elever inte drabbas. Work-shop om HÖK 18 Lärarförbundets samverkansombud på förvaltningsnivå har varit på en workshop där kompetensförsörjning, arbetsmiljö, arbetsorganisation och arbetstid var fokus. Det kommunala avtalet blev färdigt i september förra året, sedan följde en period där man tog fram partsgemensamt stödmaterial. Därefter bjöds centrala representanter in till gemensamma implementeringskonferenser. Efter att Örebro kommuns representanter varit på denna konferens tog man fram ett workshopmaterial där förvaltningschefer, verksamhetschefer och fackliga representanter träffades. Samtalen som fördes var givande och alla bokade in fler träffar eftersom man insåg att vi behöver prata mer. Stödmaterialet kan man hitta på www.kompetensforsorjningskola.se . Under arbetsmiljöfliken finns material som användbart på arbetsplatserna.

Pedagogiska måltider

På samverkan grundskola tog Lärarförbundet upp en konsekvens av de nya riktlinjer Örebro kommun infört för pedagogiska måltider. Det gäller mellanmål på fritidshem där pedagoger tidigare fått äta pedagogiskt med eleverna. Detta har man tagit bort samt att man inte får äta medhavd mat i matsalen bland eleverna. Även på samverkan Förskola tog Lärarförbundet upp om de nya riktlinjerna för Pedagogiska måltider. På förskola bestämmer rektorn vilka som får äta pedagogiskt vid frukost och mellanmål. Detta har medfört att en del personal inte får äta en smörgås till mellanmål men som ändå arbetar länge och behöver fylla på energin. Konsekvensen blir att många fritidspedagoger och förskollärare inte har möjlighet att få äta något mellanmål under eftermiddagen och ofta arbetar sent. Lunchen har kanske varit tidigt på dagen. Då måste arbetsgivaren se till att en paus finns på schemat under eftermiddagen så att man kan gå ifrån och äta något. Paus behöver man alltid ha men problemet är att det är stora elev- och barngrupper på fritids/förskola med få personal vilket gör att man ofta inte kan gå ifrån. Vi uppmanade att man skulle prata om detta i rektorsgruppen. Vänd dig till din rektor om det är ett problem på din skola/förskola och hör av er till oss om det inte går att ordna pauser.

Missa inte…

Ombudsträff för samverkansombud 2 oktober, kl 16-18.

Lärarförbundet utser landets bästa skolkommun 16 oktober

Samtalspepp 17 & 22 oktober. Se mer info på vår hemsida.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här