Lärarförbundet
Bli medlem

Beskrivning Nynäshamn

Vi finns här för dig. Här hittar du information om hur vi har organiserat vår avdelning och hur du kan komma i kontakt med oss.


Om Lärarförbundet Nynäshamn

Vi finns här för dig. Här hittar du information om hur vi har organiserat vår avdelning och hur du kan komma i kontakt med oss.

Besöksadress: Stadshusplatsen 3

Telefon: 08-520 683 89 (Erik Frisk) 08-520 689 89 (Anja Bergelin)

E-post: lararforbundet@nynashamn.lararforbundet.se

Våra medlemmar finns från förskola till vuxenutbildning. Vi är i dagsläget drygt 400 medlemmar. Vi tror på att om vi arbetar tillsammans kommer vi längre och når våra mål snabbare.

Lokalavdelningens prioriterade mål under 2017 – 2018 är att:

Lärare och skolledare

  • Verkar för höjda löner genom att vara aktiva i löneprocessen på arbetsplatsen.
  • Prioriterar gemensamt de arbetsuppgifter som stärker undervisningens kvalitet och elevernas lärande. Prioriteringarna ska ske inom arbetstidens ram.

Lokala politiker, tjänstemän och arbetsgivare

  • Tar ansvar för skolans arbetsmiljö och lärarnas och skolledarnas arbetsbelastning vid resursfördelning
  • Tar ansvar för en långsiktigt hållbar lärarrekryteringsstrategi med en god arbetsmiljö och med höjda löner där lärares och skolledares löner ökar mer än andras.

Ombud

  • Arbetar aktivt för att stärka dialogen och professionens inflytande på arbetsplatsen.
  • Uppmuntrar medlemmarnas engagemang kring arbetsplatsens prioriterade frågor.
  • Arbetar aktivt med rekrytering och erbjuder medlemskap till alla på arbetsplatsen som inte redan är medlemmar.

Avdelningsstyrelsen

  • Arbetar i samverkan med och nära medlemmarna och ombuden på arbetsplatserna för att skapa medlemsnytta
  • Arbetar aktivt för att öka andelen medlemmar i avdelningen bland yrkesaktiva lärare, skolledare och studerande.


Lärarförbundets definitioner

Begreppet lärare står för alla de olika yrkesinriktningar som representeras inom förbundet. Begreppet skola står för alla skolformer från förskola till vuxenutbildning, universitet, högskola och musik- och kulturskola.


Expedition

Vår expedition finns i Folkets hus, en trappa upp, där du är välkommen att besöka oss, men vi kommer lika gärna ut till dig på din arbetsplats. Du når oss på telefon 08-5206 8989, 08-5206 8389 eller via e-post lararforbundet@nynashamn.lararforbundet.se

Exp tider:

Ons: 9.00 - 16.00

Tors: 9.00 - 16.00

Vi är dock inte alltid tillgängliga. Ibland är vi på möten och kan då inte ta emot dig. Om du vill besöka oss, hör av dig innan så att du vet att vi är på plats.

Kontakta oss

Telefon: 08-520 689 89
E-post: lararforbundet@nynashamn.lararforbundet.se

Besöksadress

Stadshusplatsen 3

Postadress

Lärarförbundet Nynäshamn
Floravägen 6
14981 Nynäshamn

Huvudskyddsombud

Huvudskyddsombuden utses av avdelning för att samordna skyddsombuden. Läs mer om olika skyddsombud.

Avdelningsstyrelsen