Lärarförbundet
Bli medlem

Lärarförbundet Skolledare i Nässjö är en del av vår lokalavdelning och finns för dig som arbetar som skolledare inom kommunal och fristående verksamhet.

Lärare och skolledare har ett gemensamt uppdrag men med olika roller. Tillsammans tar vi vi ansvar för att utveckla skolan.

Lärarförbundet Skolledare organiserar drygt 6000 medlemmar och är därmed det största förbundet för skolledare.

Med professionen i centrum blir det naturligt att alla som tillhör professionen är med i samma förbund.

Kontakt

Om du har frågor kring vår verksamhet, behöver du stöd och hjälp eller vill du veta hur du kan engagera dig? Kontakta oss gärna.

Styrelsen når du via lararforbundet@nassjo.lararforbundet.se

Frågor & Svar