Lärarförbundet
Bli medlem

Inför lönesamtal, Lärarförbundet Nässjö

Inför lönesamtal, Lärarförbundet Nässjö


Att tänka på inför lönesamtalet.

Det är alltid arbetsgivaren som sätter lön men Lärarförbundet har i samverkan med arbetsgivaren kommit överens om förutsättningarna, hur vi går tillväga när det gäller lönesättningen. Vi förhandlar en överenskommelse, en tidsplan, lönekriterier och vi följer upp löneutfall så att arbetsgivarens löfte om satsning på lärare införlivas. Om du som enskild medlem behöver hjälp i löneöversynen så är det bara att ta kontakt med oss.

Du behöver vara väl förberedd. Lönesättande samtalet är en kortare avstämning som följd av medarbetarsamtalet och det gånga årets arbete. Du ska få en motivering för den satta lönen. Om du loggar in på Lärarförbundets webbplats, min sida, min lön, kan du se exakt hur du förhåller dig i löneligan. www.lararforbundet.se

Lönestatistik för 202 finns som bifogad fil här till höger.

Hur kan jag påverka min lön på min befintliga arbetsplats?

Var påläst inför lönesamtalet:

  • Vilka uppsatta mål/kriterier finns på din arbetsplats och hur uppfyller du kriterierna i ditt arbete?
  • Ha koll på omvärlden och lönerna – på arbetsplatsen, kommunen/koncernen. ”Har jag en bra lön om jag jämför med min yrkeskategori?”
  • Använd lönestatistiken på Lärarförbundets webb! För att få mer aktuella uppgifter – både om lön och annat – kontakta din lokalavdelning. Fråga om marknadslönerna också. Vad betalar din arbetsgivare när en lärare med din utbildning och erfarenhet anställs idag?

Fundera dessutom på:

  • Finns det en viss lön du skulle vara nöjd med? Om du inte uppnått den, be att din chef och du gör en plan för hur du skulle kunna komma dit.
  • Finns det annat än lön du värdesätter i ditt arbete som du vill lyfta under samtalet, till exempel vad gäller arbetsmiljön, storlek på barngruppen eller klassen, din utveckling i arbetslaget och på arbetsplatsen?
För fler tips och råd: https://www.lararforbundet.se/taggar/lon


  • Skapad 2019-02-01
  • Uppdaterad 2021-11-05
Frågor & Svar