Lärarförbundet
Bli medlem

Styrelse:

Jan Persson Ordförande

Becky Helgadottir Sekreterare

Helena Larsson Kassör

Eva Garnö Ledamot

Dan Bjerkehagen Ledamot


Lärarnas Konstförening är till för alla anställda vid Malmö skolor. Föreningen bildades redan 1945 och är ansluten till Sveriges Konstföreningar.

Fredagen den 19 oktober 1945 skrev SDS följande efter föreningens bildande:

Malmö folkskolors konstförening konstituerades i går vid sammanträde på Österport-skolan under överlärare Hedvig Norgrens ordförandeskap. Folkskollärare Gustav Nordqvist gav en kort orientering över vad en sådan förening skulle kunna bjuda sina medlemmar. Stadgar antogos och en interimsstyrelse bestående av överlärare Hedvig Norgren, folkskollärare G. Nordqvist och småskollärarinnan Helga Lindell tillsattes. Den nystartade föreningen, som räknar närmare 300 medlemmar, beslöt ansluta sig till "Sammarbetsnämnden för konstföreningar i Malmö". Sedan föreningsangelägen-heterna undanstökats, höll docent Nils Gösta Sandblad ett av utomordentligt vackra skioptikonbilder belyst föredrag om "Skånskt friluftsmåleri".

Föreningens verksamhet

Under året köper konstföreningen konst, mest grafik, för ca 40000 kronor. Varje år ordnar vi ett lotteri med ca 30 olika vinster av god kvalitet. Vinsterna visas på Lärarförbundets expedition under november fram till vinstutlämningen i början av december.

Vi har för närvarande 450 medlemmar på 40 olika arbetsplatser. Du kan bli medlem genom att fr.o.m. oktober lösa ditt medlemskort hos något av konstföreningens ombud. Medlemsavgiften är 80 kr/år.

Som medlem har du möjlighet att delta i malmöavdelningens olika arrangemang som t.ex. föreläsningar, demonstrationer av utställningar och resor.