Lärarförbundet
Bli medlem

Information från valberedningen

​Bäste medlem! Inför årsmötet i mars 2021 är det nu dags för dig att nominera dina kandidater till de olika förtroendeposter som mötet ska välja.

För vår del i Malmö gäller det att:

Välja styrelse för vår egen lokalavdelning, två revisorer och två revisorssuppleanter.

Enligt Lärarförbundets stadgar ska valberedningen "både ta emot förslag och själva söka kandidater till de val som avdelningen har att förrätta. Dessutom ska medlemskårens sammansättning beaktas samt vad som övrigt står i § 2"

Med detta som utgångspunkt arbetar valberedningens enligt följande:

I första hand prioriterar vi individuell kompetens i syfte att bredda styrelsens samlade kompetens vad gäller insikten om/kommuniceringen av förbundets policy och den mångfald av program som kontinuerligt framtas; arbetsrätt; arbetsmiljö samt facklig utveckling.

Valberedningens uppdrag är att föreslå styrelsens sammansättning och att följa ledamöterna i deras uppdrag.

Valberedningen följer upp närvaron på styrelsemöten och noterar samarbetet och kan föra individuella samtal med de enskilda ledamöterna under det löpande valberedningsarbetet.

En förutsättning för valberedningens arbete är att skaffa sig god kännedom om kommande potentiella ledamöter, detta för att tillgodose "förnyelse" och mångfald inom styrelsen. Vi hoppas därför att du som enskild medlem kan bidra med att uppmärksamma oss om dessa personer.


Följande ledamöters mandattid löper ut:

Marie Wall Almquist, ordförande


Ledamöter:

Anna Sjögren

Ann-Marie Berglund

Henrik Rydholm

Agnes Meiczingerné

Sharon Haffajee

Helen Åkesson


Revisorer:

Anette Åkesson

Linda Marmberg


Revisorssuppleant:

Kerstin Rosengren


Det du behöver göra när du nominerar är följande:

1. Ta kontakt med din kandidat och fyll i nomineringsblanketten (du fyller i en blankett per nominering!).

2. Skicka blanketten/-erna med post till Lärarförbundet, box 4023, 203 11 Malmö, eller digitalt till emir.cirkic@malmo.se så att den/de är valberedningen tillhanda senast 3 december 2020. Vi behöver tid att behandla nomineringarna och att ta personlig kontakt med kandidaterna i syfte att informera de förväntningar och förutsättningar som finns inför respektive förtroendeuppdrag.

3. Invänta valberedningens nomineringsförslag, vilket kungörs på avdelningens webbplats i februari 2021.

Valberedningen/gm Emir Cirkic, sammankallande

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här