Lärarförbundet
Bli medlem

Förskolans dag

Idag firar vi förskolans dag

Förskolan är en viktig byggsten i barns tidiga utveckling och har stor betydelse för barns/elev måluppfyllelse i grundskolan.

De största hindren i vardagen för förskollärarna är stora barngrupper, arbetsuppgifter utanför förskolläraruppdraget och att tid för pedagogisk utvecklingstid saknas.

Lärarförbundet och Malmö stad/Förskoleförvaltningen har slutit avtal om 5 timmar per vecka för verksamhetsutvecklingstid.

En seger, en viktig seger. Nu har vi ett avtal som garanterar minst 5 timmar/vecka. Nu prövas organisationen. Avtalet är ramen och nu ska utvecklingstiden synas i scheman som tydliggör när vi tar ut tiden.

Till detta kommer en stor brist på förskollärare. I Malmö finns det förskolor som inte har någon förskollärare.

Sjukfrånvaron bland förskollärare är hög vilket gör en svår situation ännu svårare.

Idag uppmärksammar vi hjältarna i förskolan både barn och personal.

Satsa tidigt - satsa på förskolan.

I en satsning för att göra förskollärarnas arbetssituation bättre, samt locka fler till yrket förslår Lärarförbundet åtta investeringar:

  • Öka förskollärartätheten
  • Minska gruppstorlekarna
  • Garantera pedagogisk utvecklingstid (Vi har ett avtal)
  • Rensa bland förskollärares arbetsuppgifter
  • Inför karriärtjänster i förskolan (Vi har försteförskolläraretjänster)
  • Satsa på kompetensutveckling
  • Mer resurser till barn i behov av särskilt stöd
  • Höj lönerna för att rekrytera och behålla förskollärare

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här