Lärarförbundet
Bli medlem

Dagen efter årsmötet

Den 4 mars 2020 hade Malmö lokalavdelning, under ledning av mötesordförande Lars Tenggren, årsmöte och så här föll valen:

Ordförande – ett år

Marie Wall Almquist


Studieorganisatör - två år

Christian Düberg


Ledamöter i styrelsen - två år

Thomas Magnusson,

Fredrik Björkman,

Helena Quarfood,

Lisa Clausson,

Gunilla Heimsten,

Johan Nordström,

Johan Eckman.

Följande ledamöter har ett år kvar av sin mandatperiod:

Anna Sjögren, Ann-Marie Berglund, Henrik Rydholm, Agnes Meiczingerné, Sharon Haffajee samt Helen Åkesson


Ordinarie revisorer - ett år

Anette Åkesson och Linda Marmberg


Revisorssuppleant - ett år

Kerstin Rosengren


Ordinarie ledamöter till förbundsrådet

Helena Quarfood

Thomas Magnusson

Fredrik Björkman

Agnes Meiczingerné

Ann-Marie Berglund


Rangordnade suppleanter till förbundsrådet

Anna Sjögren

Kerstin Rosengren


Avtalsdelegationen SKR

Fredrik Björkman

Helena Quarfood

Thomas Magnusson


Rangordnade suppleanter Avtalsdelegationen SKR

Ann-Marie Berglund

Henrik Rydholm


Valberedning

Emir Cirkic, (sammankallande),

Jan-Åke Hagman,

Maria Thilander

Alejandra Folatre-Villar,

Alf-Inge Fristedt

Victoria Syrén

Tina Minaee

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här