Lärarförbundet
Bli medlem

Pensionärsrådets uppgift är: - Att hålla kontakten med nuvarande och blivande pensionärsmedlemmar. - Att initiera och organisera olika aktiviteter för pensionärsmedlemmar.

Pensionärsrådet består av personer:

Birger Kreku

070-335 94 42, e-post: b.kreku@telia.com

Staffan Matti

070-3219109

Anne-Maj Eriksson

070-2214733

Mia Strömberg

070 - 678 90 32, e-post: miastr@gmail.com

Frågor & Svar