Lärarförbundet
Bli medlem

Skolledarföreningen, för professionella skolledare!

Lärare och skolledare har ett gemensamt uppdrag men med olika roller. Tillsammans tar vi ansvar för att utveckla skolan.

Våra olika perspektiv och erfarenheter formas till gemensamma kunskaper i en gemensam organisation.

Det är också den naturliga organisationsprincipen i andra fackliga yrkesförbund.

Lärarförbundet - ett yrkesförbund för de professionella i skolan.

Frågor & Svar