Lärarförbundet Luleå, 2020-11-03

Uppdaterad enkätrapport om Er upplevda arbetssituation

Nu är enkätrapporten uppdaterad och utlagd igen (sid. 2 med Inledning och Bakgrund) Enkäten låg ute för er yrkesverksamma medlemmar att fylla i under våren och hösten -19.

Taggar
Lärarförbundet Luleå, 2017-02-02

Skol-OSA - ett skolanpassat stödmaterial till AFS

Visa äldre nyheter