Lärarförbundet
Bli medlem

Uppdaterad enkätrapport om Er upplevda arbetssituation

Nu är enkätrapporten uppdaterad och utlagd igen (sid. 2 med Inledning och Bakgrund) Enkäten låg ute för er yrkesverksamma medlemmar att fylla i under våren och hösten -19.

Tack alla ni som tog Er tid och svarade på enkäten, vi fick in 575 stycken svar.
Tack också för att Ni delat med Er av upplevelser, situationer, problem, möjligheter mm. på
frågor där fritext fanns.
Enkätrapporten har skickats till skolchef, verksamhetschefer och alla politiker i BUN.

Då denna denna rapport även spridits av Er medlemmar har media också uppmärksammat den.

Länk till den uppdaterade rapporten finner Ni till höger här på sidan.

Ännu en gång, tack för Ert engagemang!

/Lokalavdelningsstyrelsen Luleå

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här

Frågor & Svar