Lärarförbundet
Bli medlem

Kollektivavtal, vad är det?

Ett kollektivavtal tecknas mellan arbetsgivaren och ett eller flera fackförbund. Avtalet reglerar rättigheter och skyldigheter på din arbetsplats. Till exempel din lön, arbetsmiljö och frågor som rör arbetsbelastning, kompetens och karriärutveckling.

När du är på jobbet är vissa av dina rättigheter reglerade i lagar och andra i kollektivavtal. Lagarna stiftas av riksdagen, medan kollektivavtalen för dig som är lärare förhandlas av Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund med din arbetsgivare.

Lagen sätter en sorts miniminivå för din trygghet på jobbet och kollektivavtalet bygger på med ännu bättre villkor.

Exempel på förmåner och rättigheter i kollektivavtalet kan vara arbetstidsregler, övertidsersättningar, framtida löneförhöjningar eller extra semesterdagar. Men också din kompetens och karriärutveckling. Alla de förmåner och rättigheter som avtalats i kollektivavtalet ingår automatiskt i ditt anställningsavtal.


Varför är det så viktigt med kollektivavtal?

Kollektivavtal är grunden för villkoren på arbetsmarknaden. De reglerar både dina villkor och den lön du får. Samtidigt anger de vilket inflytande du har på arbetsplatsen – du får alltså en rimligare chans att bli rättvist behandlad. Kollektivavtal är också ett smart sätt att organisera arbetsmarknaden på, eftersom det är flexiblare än vad lagen är. De ändras inte beroende på vilken riksdagsmajoritet som gäller.

Vilken är den enskilt viktigaste frågan i ett kollektivavtal?

– Lönen är givetvis viktigt men även de grundläggande spelreglerna – det får inte råda djungelns lag på arbetsplatsen. Och då är ju faktiskt en rättvis lönesättning inbyggd i det. Att alla medlemmar ska ha kollektivavtal är en fråga som vi i Lärarförbundet driver.


Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här