Lärarförbundet
Bli medlem

Karensdagen ersätts med karensavdrag

Den 23 maj sa riksdagen ja till regeringens förslag om att ersätta karensdagen med ett så kallat karensavdrag. Tanken med ändringen är att ersättningssystemet vid sjukfrånvaro ska bli mer rättvist. De nya reglerna ska börja gälla den 1 januari 2019.

Karensavdraget i korthet

De allra flesta inom Lärarförbundets kollektivavtalsområden har en kalenderdagsberäknad månadslön och karensavdraget kommer i stort sett motsvara lönebortfallet från det tidigare systemet med karensdag.

Förändringen har störst betydelse för den som har arbetstidsberäknad lön och som exempelvis jobbar långa arbetspass vissa dagar, men har kortare arbetstid andra dagar.
Avdraget blir då lika stort oavsett vilken dag personen är sjuk.

Vid sjukdom görs ett sjukavdrag och sjuklön beräknas redan från dag 1. Ett karensavdrag dras från den beräknade sjuklönen (motsvarande 20 procent av genomsnittlig veckas sjuklön). Om den beräknade sjuklönen för din frånvaro är lägre än karensavdraget, dras bara den beräknade sjuklönen.


Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här