Lärarförbundet
Bli medlem

Miss av Barometern

Här kommer vår insändare som Barometern valde att inte publicera.

Vill ni skolans bästa Kalmar kommun?

Lärarförbundets ranking av landets skolor, ”Bästa skolkommun” visar återigen att lärarna i vår kommun presterar på topp. Bra jobbat alla lärare i Kalmar. Kalmar rankas som Sveriges nionde bästa skolkommun. Det är bra. Riktigt bra. Kalmarskolorna är vassare än skolorna i 281 av landets kommuner.

Kalmar kommun har höga förväntningar på lärarna. I budget för 2021 skriver Kalmars ledande politiker följande. ”Vi ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner senast 2021. För att ha en möjlighet att nå det uppsatta målet i den utbildningspolitiska visionen måste fokus i utvecklingsarbetet ligga på att utveckla undervisningen och höja kvaliteten i verksamheten.”

I Lärarförbundets undersökning framgår att:

230 kommuner av 290 ger mer resurser till skolverksamheten än Kalmar.

150 kommuner av 290 har högre lärartäthet, alltså färre elever per lärare eller mindre barngrupper än Kalmar.

175 kommuner av 290 har lägre sjuktal än Kalmar.

140 av landets kommuner betalar högre löner till sina lärare än Kalmar.

Trots dessa blygsamma satsningar på skolan och lärarna lyckas våra elever förhållandevis bra.

Vi har bättre meritvärde i årskurs nio än 237 av landets 290 kommuner.

Vi har fler elever med godkända betyg i alla ämnen när de går ut nian än 258 av landets 290 kommuner.

Vi lärare levererar betydligt mer än vad förutsättningarna ger utrymme för. Enkelt uttryckt skulle man kunna säga att Kalmar betalar för knäckebröd och lärarkollektivet levererar wienerbröd.

Om ni, politiker i Kalmar, gett oss rätt resurser, rätt förutsättningar och rätt lön utifrån de resultat vi levererar idag, vad skulle vi inte då kunna åstadkomma med vår skola och våra elever?

Nu ligger bollen hos er politiker. Är ni beredda på att ta ert ansvar?

Se till att vi kan fortsätta utveckla och förbättra i skolan utan att öka arbetsbördan, den är redan för stor.

Ge skolan rätt förutsättningar och resurser för att skapa en friskare organisation.

Betala löner som speglar elevresultaten.

I budgeten för 2021 ser vi inget som tyder på att så kommer att ske.

Gustaf Fridolin har sagt det väldigt tydligt. ”Att skära i skolan är aldrig en besparing, kostnaderna kommer bara lite senare”.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här