Lärarförbundet
Bli medlem

Som ombud i Lärarförbundet Huddinge är du den som har närmast kontakt med våra medlemmar och på så vis en ovärderlig roll i Lärarförbundets organisation. Vi i styrelsen finns för här för din skull och vill att du skall ha de bästa förutsättningarna för att lyckas med ditt uppdrag.

Här samlar vi sådant som du som ombud i Huddinge kan ha nytta och glädje av. Är det någonting som du saknar eller som du tycker vi kan ändra så kontakta oss gärna via jenny.jansson@huddinge.se