Lärarförbundet Huddinge, 2019-01-10

Statistik för nyanställda lärares löner 2018

Nedan hittar ni statistik för nyanställda lärare i Huddinge kommun under 2018

Lärarförbundet Huddinge, 2018-12-11

Lokala löneförhandlingarna för kommunala medlemmar avslutades i oenighet!

Lärarförbundet tvingades avsluta i oenighet av tre huvudskäl: 1. Brott mot god förhandlingssed. 2. Respektlöshet från arbetsgivarsidan för skrivningarna i HÖK 18 om erfarenhet, stabilitet och kontinuitet. 3. Oacceptabelt låg genomsnittsnivå på 2,2%.

Lärarförbundet Huddinge, 2018-11-08

Utvärdering

Lärarförbundet Huddinge, 2018-11-08

Hur fungerar samverkan på er enhet?

Svara på frågorna nedan.

Taggar
Lärarförbundet Huddinge, 2018-08-23

Lärarförbundet Huddinges Rapport 13 om nedskärningar i förskolan

Vi har väntat ett decennium på politiska beslut om satsning på förskolan. Nu skär istället Huddinge kommun ned på verksamhetens kvalitet och försämrar förskollärares och förskolechefers möjligheter att göra ett professionellt arbete​. Det drabbar barnen i förskolan!

Taggar
Lärarförbundet Huddinge, 2018-08-23

Lärarförbundets Huddinges rapport 14 om grundskolans problem med likvärdigheten i kommunen

Lärarförbundet Huddinge har undersökt likvärdigheten i kommunens grundskolor. Vi har kommit fram till att likvärdigheten är låg i kommunens grundskolor och att det skiljer mycket mellan skolor.

Taggar
Visa äldre nyheter