Lärarförbundet Huddinge, 2019-02-22

Handlingar inför årsmötet 2019

Lärarförbundet Huddinge, 2019-02-07

Kallelse till Lärarförbundet Huddinges årsmöte 2019

Lärarförbundet Huddinge, 2019-01-10

Statistik för nyanställda lärares löner 2018

Nedan hittar ni statistik för nyanställda lärare i Huddinge kommun under 2018

Lärarförbundet Huddinge, 2018-12-11

Lokala löneförhandlingarna för kommunala medlemmar avslutades i oenighet!

Lärarförbundet tvingades avsluta i oenighet av tre huvudskäl: 1. Brott mot god förhandlingssed. 2. Respektlöshet från arbetsgivarsidan för skrivningarna i HÖK 18 om erfarenhet, stabilitet och kontinuitet. 3. Oacceptabelt låg genomsnittsnivå på 2,2%.

Lärarförbundet Huddinge, 2018-11-08

Utvärdering

Lärarförbundet Huddinge, 2018-11-08

Hur fungerar samverkan på er enhet?

Svara på frågorna nedan.

Taggar
Visa äldre nyheter