Lärarförbundet Huddinge, 2018-11-08

Utvärdering

Lärarförbundet Huddinge, 2018-11-08

Hur fungerar samverkan på er enhet?

Svara på frågorna nedan.

Taggar
Lärarförbundet Huddinge, 2018-08-23

Lärarförbundet Huddinges Rapport 13 om nedskärningar i förskolan

Vi har väntat ett decennium på politiska beslut om satsning på förskolan. Nu skär istället Huddinge kommun ned på verksamhetens kvalitet och försämrar förskollärares och förskolechefers möjligheter att göra ett professionellt arbete​. Det drabbar barnen i förskolan!

Taggar
Lärarförbundet Huddinge, 2018-08-23

Lärarförbundets Huddinges rapport 14 om grundskolans problem med likvärdigheten i kommunen

Lärarförbundet Huddinge har undersökt likvärdigheten i kommunens grundskolor. Vi har kommit fram till att likvärdigheten är låg i kommunens grundskolor och att det skiljer mycket mellan skolor.

Taggar
Lärarförbundet Huddinge, 2018-01-18

Lönestatistik för nyanställda under 2017 i Huddinge kommun

Här kan ni se lönestatistik för nyanställda i Huddinge kommun

Taggar
Lärarförbundet Huddinge, 2017-08-20

Behöver du hjälp i en facklig fråga eller vill du engagera dig mera?

Så här kontaktar du oss om du behöver hjälp eller vill engagera dig mer som medlem:

Visa äldre nyheter