Lärarförbundet
Bli medlem

Lönerevision 2022

Lönerevision 2022

Lönerevision 2022

Lönerevision:

Uppdatering:

Den 13 juni avslutades lönerevisionen för i år. Det är det datumet som ska uppges till försäkringskassan för när nu lön börjar gälla.

Ny lön betalas ut på junilönen. Retroaktivt från april.

Utfallet för våra medlemmar blev 2,3% inklusive lönetillägg. Alltså något högre än de 2,06% som kommunen totalt lagt på löneökningar.Vid löneöverläggningen presenterade arbetsgivaren att det finns 2% avsatt till löneökningar. Det är inklusive prioriterade grupper. Våra medlemsgrupper finns inte med bland de prioriterade grupperna.

De prioriterade grupperna är:

Socialsekreterare

Omvårdnadspersonal

Elevassistenter

2% är ingen individgaranti. Löneökningen för enskild medlem kan bli antingen högre eller lägre.

Löneöversynen kommer genomföras genom en dialogmodell/lönesättande samtal.

Vad är skillnaden på lönesättande samtal och lönesamtal? | Lärarförbundet (lararforbundet.se)

Lönerevisionen är förskjuten med 2 månader. Ny lön är planerad att utbetalas på junilönen. Retroaktivt från april.


/Lönegruppen Lärarförbundet Härnösand

  • Skapad 2022-02-16
Frågor & Svar