Lärarförbundet
Bli medlem

Genom att fortsätta vara medlem i Lärarförbundet när du blivit pensionerad behåller du många förmåner samt håller kontakten med yrket och kollegor.

Du kan vara med i den lokalavdelning där du tidigare var yrkesverksam eller i den lokalavdelning där du bor. Det senare är bäst men du bestämmer själv. Du kan delta i lokalavdelningens alla aktiviteter, ha rösträtt och är valbar till olika förtroendeuppdrag inom förbundet. Det kostar endast 40 kronor i månaden att vara pensionärsmedlem.

I vår lokalavdelning är Åke Helgesson pensionärsombud i styrelsen. Ett par gånger om året ordnas lokala arrangemang för våra pensionärer, allt från utflykter till studieresor.

Frågor & Svar