Lärarförbundet
Bli medlem

Om det nya samverkansavtalet

Hej medlem/ombud!

Några av er har fått höra att vi inte skrivit på det nya samverkansavtalet, och det stämmer. Anledningarna är enkla.

För det första anser vi att det nya avtalet är en ren arbetsgivarprodukt, och inte som det borde ett resultat av en förtroendefull samverkan och god dialog. Ett bra avtal ska vara ett avtal på lika villkor.

För det andra innebär avtalet att facklig samverkan på skolnivå tas bort. Och att APT:n istället ska stärkas... Vi tycker APT:n är viktig, den är ett forum där alla anställda ska ges möjligheter att komma till tals och att påverka sin arbetsmiljö. Men, mötet är inte ett forum för beslut, utan för dialog. Så besluten på skolorna ska i de fall man är överens tas av rektor/ledningsgrupp. Facklig samverkan (där beslut tas) ska ske först på teamnivå, det innebär att svårare beslut över era skolor i större utsträckning kommer ske högre upp i organisationen.

Nu har vi två vägar att gå och vi har bett arbetsgivaren avvakta med att dra slutsatser om vilken vi väljer innan vi gett besked. Om vi inte skriver på så innebär det att vi from Jan. 2019 förhandlar enligt MBL, medbestämmandelagen. Om vi skriver på betyder det inte minst att vi faktiskt ger vika för arbetsgivaren politik, och försvagar nyttan med att vara medlem hos oss. Så, ni förstår att vi har lite att fundera på fram till jul, kom gärna med reaktioner här eller på vår FB sida.

Med vänlig hälsning

John Wieslander, Ordförande

  • Skapad 2018-11-22
Frågor & Svar