Lärarförbundet
Bli medlem

Du som är skyddsombud är viktig! Men det är viktigt att du har fått ditt uppdrag på rätt sätt och att du får rätt utbildning för ditt uppdrag!

För att du som är skyddsombud på folkhögskola ska omfattas av de befogenheter som arbetsmiljölagen ger dig så är det viktigt att du har fått ditt uppdrag på rätt sätt. Det är dina fackliga kamrater som väljer dig vid ett möte dit alla medlemmar är inbjudna. Detta val ska protokollföras för att inga missförstånd ska uppstå efteråt. Sedan meddelar ni arbetsgivaren och avdelningen (Lärarförbundet Folkhögskola) vem som är utsedd till skyddsombud. Tänk på att det även är bra att välja en ersättare till skyddsombudet.

Som skyddsombud har du rätt att få den utbildning som du behöver för ditt uppdrag. Det bestämmer du om tillsammans med din arbetsgivare. Det är bra att få gå en utbildning så snart som möjligt för att du ska kunna klara av ditt uppdrag.

Du som har varit skyddsombud en längre tid kan behöva bättra på dina kunskaper om arbetsmiljölagen och det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det har du rätt till.

Frågor & Svar