Lärarförbundet
Bli medlem

Här hittar du grundläggande information om hur ni på arbetsplatsen bildar en klubb och hur arbetet kan organiseras.

Så här går det till att bilda klubb

  1. För att bilda klubb behöver beslutet tas på ett möte dit alla medlemmar är inbjudna. På mötet röstar medlemmarna och tar ställning om att bilda klubb. En majoritet av medlemmarna på mötet måste säga ja till klubb-bildning för att bilda klubb på arbetsplatsen. Kallelsen bör vara hos medlemmarna senast 7 dagar före mötet.
  2. På mötet utses vilka personer som ska vara med i klubbens styrelse (tre personer i styrelsen behövs för att bilda klubb, en ordförande och två ledamöter). De personer som väljs blir förtroendevalda och omfattas av Förtroendemannalagen (om arbetsgivaren har kollektivavtal) vilket bland annat innebär rätt att ägna sig åt fackligt arbete på arbetstid.
  3. Efter att klubben bildats håller den nyvalda styrelsen ett konstituerande möte.
  4. Ni behöver meddela arbetsgivaren och registrera den nya klubben i Lärarförbundet.
  5. Ring Lärarförbundet Kontakt för att registrera klubben.
Frågor & Svar