Lärarförbundet
Bli medlem

Vad roligt att du har valt att engagera dig i Lärarförbundet Folkhögskola genom att vara ombud på din arbetsplats. Som ombud är du Lärarförbundet på arbetsplatsen och väldigt viktig i kontakten med våra medlemmar och vårt fackliga arbete.

Som ombud i Lärarförbundet erbjuds du intressanta utbildningar som stöttar dig i ditt viktiga uppdrag. Som första steg går du igenom webbutbildningen Uppdrag Ombud där du får en grundförståelse för vad ditt nya uppdrag innebär.

Ombudens uppdrag:

  • Rekrytera. På arbetsplatsen erbjuds varje lärare, skolledare och VFU-student medlemskap i Lärarförbundet.
  • Lyssna. På arbetsplatsen är Lärarförbundet närvarande i medlemmarnas vardag och där finns en ständigt pågående medlemsdialog.
  • Agera. På arbetsplatsen erbjuder Lärarförbundet ett kompetent stöd till medlemmar så att de själv driver de frågor som är viktiga.

Som arbetsplatsombud i Lärarförbundet Folkhögskola kan du även få mandat att förhandla på din arbetsplats enligt MBL 11 § och 19 §

Hör av dig till avdelningsstyrelsen om du har några frågor eller funderingar!

Frågor & Svar