Lärarförbundet Folkhögskola, 2021-03-29

Nyhetsbrev Lärarförbundet Folkhögskola mars 2021

Hej! Våren börjar göra sig påmind och påsken står för dörren. Lärarförbundet Folkhögskola har under mars månad genomfört sitt första årsmöte. Det var ett digitalt möte med ca 100 medlemmar som deltog.

Lärarförbundet Folkhögskola, 2021-02-05

Lärarförbundet folkhögskolas forskningsstipendium 2021

Förbundet Folkhögskollärarna beslutade 2016 att inrätta ett årligt stipendium med syfte att möjliggöra för folkhögskollärare att ”utöva praktiknära forskning/ verksamhetsutveckling och kunskapsinhämtning”. Ett stipendium som vi fortsätter dela ut i vår nya organisering.

Lärarförbundet Folkhögskola, 2021-01-21

Nyhetsbrev Lärarförbundet folkhögskola januari 2021

Vårterminen är igång och ute på våra skolor kämpar vi alla på i dessa annorlunda tider. Knappt hann året börja innan demokratin på andra sidan atlanten gick igenom ett stålbad som skvätte hela vägen hit. Ska vi se det positivt blev det faktiskt terminsstarten som kom att präglas av samtal om demokra

Lärarförbundet Folkhögskola, 2021-01-15

Nominera till avdelningens förtroendeposter – före 4/2

Den 15 mars i år hålls första årsmötet i den nybildade samrådsavdelningen Lärarförbundet Folkhögskola. Valberedningen för avdelningen jobbar nu för högtryck för att kunna lämna ett förslag på förtroendevalda: styrelse och revisorer.

Lärarförbundet Folkhögskola, 2020-11-24

Nyhetsbrev Lärarförbundet Folkhögskola november 2020

​November är här och därtill en lite kärvare period i pandemin, men snart får vi förhoppningsvis tända lite adventsljus i mörkret. Vi får alla hjälpas åt så kommer i igenom detta och jag vet att ni alla drar ett stort lass ute på folkhögskolorna för att på olika sätt hålla verksamheten igång.

Lärarförbundet Folkhögskola, 2020-10-23

Nyhetsbrev Lärarförbundet Folkhögskola oktober 2020

​Hej! Vi står på tröskeln till november och vintern börjar visa upp sig i delar av vårt långa land. Arbetet med att utveckla vår nya organisation går stadigt framåt. Jag hoppas att ni känner att ni har fått det stöd och hjälp ni behövt under hösten.

Visa äldre nyheter