Lärarförbundet Folkhögskola, 2021-12-16

Nyhetsbrev Lärarförbundet Folkhögskola december 21

En intensiv hösttermin på landets folkhögskolor går mot sitt slut och vi kan konstatera att det varit mycket att göra även i vår avdelning, inte minst gällande en ny organisering av Sveriges lärare vilket tar upp en stor del av detta nyhetsbrev, men en hel del annat är även på gång.

Lärarförbundet Folkhögskola, 2021-10-15

Lärarförbundet Folkhögskola oktober 2021

Här kommer Lärarförbundets Folkhögskolas nyhetsbrev för oktober som ger en sammanfattande bild av vad som är på gång i vår nationella avdelning.

Lärarförbundet Folkhögskola, 2021-10-11

Lärarförbundets​ stipendium för forskningsinsats för folkhögskollärare

Förbundet Folkhögskollärarna beslutade 2016 att inrätta ett årligt stipendium med syfte att möjliggöra för folkhögskollärare att ”utöva praktiknära forskning/ verksamhetsutveckling och kunskapsinhämtning”. Ett stipendium som nu delas ut av Lärarförbundet Folkhögskola.

Lärarförbundet Folkhögskola, 2021-10-08

Lärarförbundet Folkhögskola uppmärksammar Paulo Freire 100 år!

Det är i år 100 år sedan den brasilianske pedagogen och teoretikern Paulo Freire föddes. Lärarförbundet uppmärksammar detta med ett studiematerial och en film som sätter hans kritiska pedagogik i centrum.

Lärarförbundet Folkhögskola, 2021-10-01

Valberedningen hälsar: Dags att nominera!

Den 15 mars 2022 är dags för årsmöte i Lärarförbundet folkhögskola. Det kan tyckas vara en bit bort, men valberedningen har påbörjat sitt arbete, och ditt bidrag är viktigt.

Lärarförbundet Folkhögskola, 2021-09-24

Regionala Ombudsträffar

I november bjuder Lärarförbundet Folkhögskola in dig som lokalt arbetsplatsombud till regionala ombudsträffar. Temat är samverkan, men det är givetvis även en möjlighet till erfarenhetsutbyte

Visa äldre nyheter