Lärarförbundet Folkhögskola, 2021-09-09

Lärarförbundet Folkhögskola om Lärarförbundets extrakongress

Lärarförbundets extrakongress gav förra veckan förbundsstyrelsen fortsatt mandat att arbeta vidare i skapandet av en ny organisation för Sveriges lärare. Vi har på vägen uttryckt oro för delar av processen, men känner att våra frågor lyssnats på inför fortsättningen där vi fortsatt är med.

Lärarförbundet Folkhögskola, 2021-08-25

Nyhetsbrev Lärarförbundet Folkhögskola augusti 2021

Hej! Välkommen tillbaka till en ny termin och hoppas att du fått njuta av ledighet i solen i sommar. Nu börjar deltagarna komma tillbaka och vardagen komma igång. Även det fackliga arbetet börjar rulla igång och här kommer en uppdatering från Lärarförbundet Folkhögskola.

Lärarförbundet Folkhögskola, 2021-06-18

Lärarförbundet Folkhögskola bjuder in till kursen Ny på Folkhögskola

Lärarförbundet Folkhögskola arrangerar i höst en kurs för dig eller kollega som känner sig ny i utbildningsformen Folkhögskola och vill öka din kunskap om, och förståelse för utbildningsformens särart utifrån vårt samhällsuppdrag och bärande pedagogiska idéer.

Lärarförbundet Folkhögskola, 2021-05-31

Nyhetsbrev Lärarförbundet Folkhögskola sommaren 2021

Hej! Terminen går mot sitt slut och vi kan snart lägga detta märkliga läsår till handlingarna. Vi i styrelsen med en kontaktyta med er medlemmar över hela landet vet att detta år varit väldigt slitsamt, inte bara för oss folkhögskollärare utan även för våra deltagare givetvis.

Lärarförbundet Folkhögskola, 2021-03-29

Nyhetsbrev Lärarförbundet Folkhögskola mars 2021

Hej! Våren börjar göra sig påmind och påsken står för dörren. Lärarförbundet Folkhögskola har under mars månad genomfört sitt första årsmöte. Det var ett digitalt möte med ca 100 medlemmar som deltog.

Lärarförbundet Folkhögskola, 2021-02-05

Lärarförbundet folkhögskolas forskningsstipendium 2021

Förbundet Folkhögskollärarna beslutade 2016 att inrätta ett årligt stipendium med syfte att möjliggöra för folkhögskollärare att ”utöva praktiknära forskning/ verksamhetsutveckling och kunskapsinhämtning”. Ett stipendium som vi fortsätter dela ut i vår nya organisering.

Visa äldre nyheter