Lärarförbundet Folkhögskola, 2022-05-23

Lärarförbundet Folkhögskolas nyhetsbrev maj 2022

Ett historiskt fackligt beslut är som är fattat samt Lärarförbundet Folkhögskolas utbildningsplaner för hösten är det huvudsakliga innehållet i detta sista nyhetsbrev innan sommaren.

Lärarförbundet Folkhögskola, 2022-05-11

Lärarförbundet Folkhögskola bjuder in till kursen Ny på Folkhögskola

Lärarförbundet Folkhögskola arrangerar i höst en kurs för dig eller kollega som känner sig ny i utbildningsformen Folkhögskola och vill öka din kunskap om, och förståelse för utbildningsformens särart utifrån vårt samhällsuppdrag och bärande pedagogiska idéer.

Lärarförbundet Folkhögskola, 2022-05-09

Lärarförbundets​ stipendium för forskningsinsats för folkhögskollärare 2022

​Förbundet Folkhögskollärarna beslutade 2016 att inrätta ett årligt stipendium med syfte att möjliggöra för folkhögskollärare att ”utöva praktiknära forskning/ verksamhetsutveckling och kunskapsinhämtning”. Ett stipendium som nu delas ut av Lärarförbundet Folkhögskola.

Lärarförbundet Folkhögskola, 2022-05-06

Lärarförbundet Folkhögskolas styrelse träffades i Uppsala

Avdelningens nyvalda styrelse har under tre dagar träffats på Lärarförbundets regionkontor i Uppsala för att gemensamt strukturera upp arbetet kring de uppdra styrelsen fått av årsmötet. Vi välkomnade särskilt våra nya ledamöter Benton Wolgers och PO Krusell.

Lärarförbundet Folkhögskola, 2022-03-02

Ståuppare Janne Westerlund inleder Lärarförbundet Folkhögskolas Årsmöte!

Ståupparen, tillika grundaren av Väddö Folkhögskolas humorlinje, Janne Westerlund inleder Lärarförbundet Folkhögskolas årsmöte kl 15.00 den 15/3 2022. Huvudsakligen står dock framtiden i centrum och det är många spännande saker på gång.

Lärarförbundet Folkhögskola, 2022-02-16

Lärarförbundet Folkhögskola välkomnar till ​Utbildningsveckan 2022

Lärarförbundet Folkhögskola välkomnar till utbildningsveckan, en möjlighet till fortbildning såväl fackligt som yrkesmässigt, men även en mötesplats med kollegor från hela landet. Platsen är Sundsgårdens folkhögskola i Helsingborg som ligger vackert med utsikt över Öresund.

Visa äldre nyheter