Lärarförbundet
Bli medlem

Valberedningen hälsar: Dags att nominera!

Den 15 mars 2022 är dags för årsmöte i Lärarförbundet folkhögskola. Det kan tyckas vara en bit bort, men valberedningen har påbörjat sitt arbete, och ditt bidrag är viktigt.

Nu kan du som är medlem i Lärarförbundet Folkhögskola nominera kandidater till styrelsen.

Innan folkhögskollärarna blev en del av Lärarförbundet kunde enbart de åtta distrikten nominera. Nu kan varje enskild medlem föreslå sin kandidat, detta för att fördjupa och bredda demokratin i samrådsavdelningen.

Den lokala klubben på en folkhögskola kan också föreslå person eller personer till styrelsen. Som medlem kan du föreslå andra personer.

Du kan nominera en person som du frågat och fått ja, eller så kan du ge ett namnförslag. Personen du nominerar eller föreslår ska själv vara medlem i Lärarförbundet.

Valberedningen bereder valen kontinuerligt vartefter nomineringar eller namnförslag kommer in och lämnar sedan ett slutligt förslag före årsmötet 15 mars 2022. I förslaget redovisas även de nomineringar som inte kom med i det slutgiltiga förslaget. Namnförslag redovisas däremot inte. Du kan nominera dig själv.

Vid årsmötet kan personer som inte kom med i slutförslaget men som finns med bland övriga nomineringar lyftas till omröstning. Det är med andra ord inte givet att valberedningens förslag går igenom eftersom årsmötet är samrådsavdelningens högsta beslutande organ.

Vilka söker vi?

Vi söker styrelseledamöter som speglar medlemskårens alla olikheter, som geografisk hemvist, ålder, kön och etnisk bakgrund. Förhandlingsvana är ett plus.

Nominera eller lämna namnförslag senast 5 februari 2022.

  • Skapad 2021-10-01
  • Uppdaterad 2021-10-01
Frågor & Svar