Lärarförbundet
Bli medlem

Regionala Ombudsträffar

I november bjuder Lärarförbundet Folkhögskola in dig som lokalt arbetsplatsombud till regionala ombudsträffar. Temat är samverkan, men det är givetvis även en möjlighet till erfarenhetsutbyte

Under november månad arrangerar avdelningen digitala regionala ombudsträffar. Denna gång på temat Samverkansavtal. Träffen kommer att innehålla en generell genomgång om vad samverkan är utifrån gällande avtal, viktiga aspekter för en väl fungerande samverkan och tid för gemensamt erfarenhetsutbyte. Anmäl dig redan nu via länkarna nedan.

8 november region Linköping/Karlstad/Falun

11 november region Växjö

15 november region Malmö

23 november region Umeå/Luleå

25 november region Göteborg/Vänersborg

1 december region Stockholm/Uppsala

Om du som ombud har några frågor är du alltid välkommen att kontakta kontakten eller styrelsen!

  • Skapad 2021-09-24
  • Uppdaterad 2021-09-24
Frågor & Svar