Lärarförbundet
Bli medlem

Nyhetsbrev Lärarförbundet Folkhögskola sommaren 2021

Hej! Terminen går mot sitt slut och vi kan snart lägga detta märkliga läsår till handlingarna. Vi i styrelsen med en kontaktyta med er medlemmar över hela landet vet att detta år varit väldigt slitsamt, inte bara för oss folkhögskollärare utan även för våra deltagare givetvis.

Vi ställer åter hoppet till att vi i takt med att fler blir vaccinerade nu kan sikta in oss på en höst där vi åter får öppna upp våra folkhögskolor till de folkbildande mötesplatser de är tänkta att vara, där vi åter får träffas i klassrum, fikarum och korridorer.

Det har varit ett omvälvande år även för vår fackliga organisation, ett år präglat av såväl digitala styrelsemöten som förhandlingar på olika skolor. Vi har börjat komma in i vår nya roll som rikstäckande avdelning och styrelsen har utvecklats till en arbetande styrelse som hanterar såväl medlemsärenden runt om i landet till att arbeta strategiskt med aktuella frågor kopplade till utbildningsformen och vår profession. Vi har genomfört vår första utbildningsvecka med ca 40 kursdeltagare som deltog i såväl vår nya Grundläggande ombudsutbildning, Skyddsombudsutbildning samt en kurs i att skola demokrater.

Utbildning framöver

Vi kommer att under hösten genomföra såväl Grundläggande ombudsutbildning som BAM(Bättre ArbetsMiljö) så håll koll på utskick och på kurskalendariet. Vi kommer även bygga upp ett utbildningsteam med fler utbildare som kan hålla i olika kurser. Är du intresserad av att bli utbildare hör du av dig till styrelsen.

Vi kommer att åter igen köra kursen Ny i folkhögskolan. Kursen för dig eller din kollega som inte arbetat jättelänge inom folkhögskolan som vill få en fördjupad inblick i och förståelse för folkhögskolans särart som utbildningsform, historiskt, pedagogiskt som ideologiskt. Håll utkik efter utskick om detta och sök själv eller uppmana dina kollegor att göra det. Delar av kostnaden betalas av arbetsgivaren och kursen är öppen även för icke medlemmar. Platsen blir Nordiska Folkhögskolan i Kungälv den 1-3/11.

Vår roll i Lärarförbundet

I syfte att höja vår röst i samhället håller styrelsen på med att i samråd med Förbundsstyrelsen för Lärarförbundet arbeta fram en politik för folkhögskolan som då hamnar på hela Lärarförbundets agenda. Vi tror att detta kan komma att betyda mycket, inte minst i kontakt med beslutsfattare.

Lärarförbundet har kallat till extrakongress i september där det ska diskuteras och eventuellt fattas ett inriktningsbeslut om en ny organisation för Sveriges Lärare och byte av huvudorganisation från TCO till SACO. Styrelsen tog tidigt ställning för att inte bli ett SACO-förbund då vi inte tycker att där finns en värdegrund som passar vår fackliga organisation och utbildningsform. Avdelningens årsmöte gav styrelsen enhälligt mandat att fortsatt driva den linjen. Detta har vi i god men bestämd ton gjort då vi både deltagit vid ett flertal seminarier, men även i direkt kontakt med förbundsstyrelsen. Vi kommer även att få en observatörplats med yttranderätt på extrakongressen i september.

Tidningen Folkhögskolan

Staffan Myrbäck kommer att lämna som redaktör efter sommaren för att gå i pension. Styrelsen har sedan i höstas haft en dialog med kansliet centralt och med Staffan om hur tidningen ska gå vidare. Som en del i att vi blivit en fullvärdig del av Lärarförbundet kommer tidningen få en utformning som påminner mer om Lärarförbundets övriga tidningar. Det kommer innebära en satsning på tidningen då resurserna kommer att öka betydligt, vi får en ny redaktör som heter Björn Andersson som kommer vara tydligare kopplad till en redaktion och en del av Lärarförbundets nyhets-webb. Folkhögskolan kommer fortsatt vara tidningen för alla verksamma inom folkhögskolan.

Sommaren

Från den 18/6 till den 9/8 är styrelsen på sommarledighet. Det kommer att finnas viss jourberedskap fördelad på olika styrelseledamöter samt våra regionkontor under perioden, men all kontakt sker som vanligt via Lärarförbundet kontakt genom hemsidan eller på 0770 33 03 03.

Styrelsen önskar med detta en trevlig sommar!

  • Skapad 2021-05-31
Frågor & Svar