Lärarförbundet
Bli medlem

Nyhetsbrev Lärarförbundet Folkhögskola september 2020

Hej! Här kommer nyhetsbrevet för september med aktuell information från samrådsavdelningen Lärarförbundet Folkhögskola

Det rådande läget

Nu är vi en bit in i september denna märkliga höst, och vi hoppas att ni är igång ordentligt där ute på folkhögskolorna. Mycket är annorlunda på grund av det rådande läget. Här finns en länk till Lärarförbundets sida för skolanpassad corona-information: https://www.lararforbundet.se/artikelsidor/allt-du...

Ta gärna del av detta och sprid vid behov till kollegor och skolledning.

Arbetet i avdelningsstyrelsen

I avdelningen har styrelsens arbete hittills varit inriktat på att sätta den nya organisationen så att vi får en fungerande avdelning från lokal klubb upp till nationell nivå. Den stora uppgiften är att slutföra kartläggningen av ombud ute på respektive folkhögskola, och att se till att vi får ombud på de skolor som saknar. I detta ligger även att avdelningsstyrelsen ska få en bild av hur utbildningsbehovet ser ut. Som tidigare sagts vill vi att alla ombud inom två år ska ha relevant utbildning för sitt uppdrag för att vi som organisation ska möta medlemmarnas behov så bra som möjligt. Vi noterar redan att utbildning efterfrågas från flera håll, och det gläder oss.

Utbildning

Avdelningsstyrelsen har ambitionen att under hösten kunna erbjuda utbildningar för ombud i respektive region av landet, detta för att även ge möjlighet till regionala träffar. Vidare har styrelsen för avsikt att, om möjligt, genomföra Folkhögskollärarveckan vecka 12 VT-21. Vi återkommer i november med inbjudan, tid, plats och innehåll. Vi planerar även att till sommaren åter genomföra Kurs för nyanställda folkhögskollärare.

Bildande av klubb

Vi får många frågor om hur ni ska göra för att bilda klubb ute på folkhögskolorna. Vi i styrelsen har sagt att ni vilar i den organisation ni har fram till att ni kallar till ett medlemsmöte där ni bildar klubb.

För att bilda klubb behöver beslutet tas på ett möte dit alla medlemmar på folkhögskolan är inbjudna. Klicka på den här länken och följ instruktionerna på sidan: https://www.lararforbundet.se/artikelsidor/saa-bildar-ni-klubb-paa-arbetsplatsen

Facklig vägledning

Vill du ha facklig vägledning eller har andra frågor kontaktar du Lärarförbundet kontakt 0770 330303. De tar sedan ärenden vidare till antingen avdelningsstyrelsen eller det av Lärarförbundets regionkontor som ligger närmast. Det är till regionkontoren vi numera är kopplade och där vi har våra ombudsmän.

Med detta vill vi i styrelsen önska en fortsatt trevlig facklig och folkbildande höst!

/ Tomas Rosengren, ordförande Lärarförbundet folkhögskola

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här

Frågor & Svar